Hotline: 092-215-5415, 092-215-5416 e-Mail: admin@sabainetwork.com
เช่าพื้นที่ขายของ checkdomain เช็ค domain name คือ เช่าพื้นที่เว็บฟรี hosting คือ

We support our clients 24/7/365

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

เช่าเว็บโฮสติ้ง ฟรีจดโดเมน ทำเว็บ วิทยุออนไลน์ > คู่มือใช้งานต่างๆ > การใช้โปรแกรมจำพวกอัพโหลดข้อมูล (FTP) > การใช้โปรแกรม WS FTP Pro อัพโหลด/ดาวน์โหลดข้อมูล


การใช้โปรแกรม WS FTP Pro อัพโหลด/ดาวน์โหลดข้อมูล
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม WS_FTP Pro และการใช้งาน
ทำการดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไชต์ หลังจากนั้นให้ทำการ Unzip โปรแกรม
ให้ทำการ Double Click ที่ไฟล์ นามสกุล.exe เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม

เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะได้ icon ดังนี้

ให้ Double click ที่ ไอคอน WS_FTP Pro
จะปรากฎหน้าตาดังต่อไปนี้

Click Create Site เพื่อที่จะสร้าง Account เพื่อใช้ในการ upload file (FTP) โดยในตัวอย่าง
หากต้องการ FTP ขึ้นเว็บไซต์ให้นำข้อมูลที่ได้รับในเมล์
Subject: Your account for sabainetwork.com is now ready for use.

ดูข้อมูลในส่วนของการ FTP ดังตัวอย่างในภาพ

จะได้ดังภาพ

ช่อง Name: mnet (เป็นการตั้งซื่อเพื่อให้ทราบว่า จะใช้ในการ FTP เว็บไซต์อะไร ซึ่งสามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้ตามความเหมาะสมและง่ายในการจดจำ) ในกรณีนี้ตั้งชื่อว่า sabainetwork.com ซึ่งจะเหมือนกับโดเมนที่จะใช้ในการ FTP เพื่อให้ง่ายในการจดจำ นั้นเอง

Click Next>
จะปรากฎหน้าต่าง Host Name or IP Address: ให้ท่านป้อนชื่อ FTP Server ของท่านหรือเลขไอพีกรณีโดเมนที่จดใหม่การใช้ชื่อ FTP Server อาจจะยังไม่ทำงาน  ในกรณีนี้ก็จะใส่

เป็นเลขไอพีแทนนะครับ เสร็จแล้วคลิก Next

ต่อไปให้เรากรอกข้อมูล User name และ password สามารถเลือกกาถูก หน้าช่อง Save Password เพื่อจุดประสงค์ในการ FTP ครั้งต่อไปจะได้ไม่ต้องป้อน รหัสผ่านอีกครั้ง โดยมันจะจำไว้ตลอดการใช้งาน
หมายเหตุ
ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นเครื่องสาธารณะ ไม่แนะนำให้ กาถูก ที่ช่องดังกล่าว
เพราะว่า อาจจะมีบุคคลอื่นมาใช้งานโปรแกรมดังกล่าวนี้แล้ว ก่อให้เกิดผลเสียต่อเว็บไซต์ของท่านได้

เสร็จแล้วคลิก Next

 

จะสังเกตเห็นว่า Port FTP จะเป็น 21 หากผมมีการแจ้งเปลี่ยนให้ใช้ port ใดก็ให้เปลี่ยนที่ตรงนี้เช่นผมให้เปลี่ยนไปใช้เป็น port 2121 เป็นต้น (หากลืมเปลี่ยนก็สามารถไปแก้ไขที่หลังได้ครับ)

เมื่อป้อนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็ให้กดปุ่ม Finish ได้ทันที ก็จะปรากฎหน้าตาดังต่อไปนี้
เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็จะปรากฏหน้าต่าง ดังด้านล่างนี้ นั้นหมายถึงพร้อมที่จะใช้งานแล้วนั้นเอง

หากจะดูการตั้งค่าที่ได้ตั้งไปแล้วนั้นให้คลิกคำว่า Edit

จะปรากฏหน้าต่าง

การแก้ไข port ftp ให้ดูที่เมนู Advanced

หลังการแก้ไขทุกครั้งให้คลิก OK

การใช้งาน ก็ให้เลือกคลิกยังชื่อ ที่เราตั้งไว้ แล้วกฏ Connect รอจนกระทั่งการติดต่อ Web server

เสร็จสมบูรณ์ ก็จะได้หน้าต่าง ดังต่อไปนี้
หากป้อน user/password ถูกต้อง การติดต่อสมบูรณ์ ก็จะปรากฎ ข้อความดังนี้

หากต้องการ Upload ไฟล์ต่างไว้ในเครื่อง Server ให้ Double Click ที่ public_html โดยไฟล์ต่างๆทั้งหมดจะต้องนำมาเก็บไว้ใน Directory ดังกล่าวนี้นั้นเอง

แสดงสถานะหรือไดเร็คเตอรี่ปัจจุบันที่จะนำไปใช้งาน

การย้ายข้อมูลไว้ใน web server สามารถกระทำได้ด้วยการลากไฟล์ดังกล่าววางไว้ในส่วน Remote
System หรือการกฏลูกศร ดังภาพด้านล่าง

ซึ่งท่านสามารถทำการ สร้างไดเร็คเตอรี่ ทำการเปลี่ยนชื่อ หรือลบข้อมูลต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ผ่าน function ต่างๆ ที่โปรแกรมจัดไว้ให้นั้นเอง

 

เทคนิคการใช้โปรแกรม
การเปลี่ยน permission ของ directory และไฟล์ต่างๆ
กระทำได้โดยการคลิก ขวาของเมาส์ ตรงตำแหน่งไดเร็คเตอร์รี่หรือไฟล์ที่ต้องการ Operations > FTP
Commands > CHMOD(unix)

และทำการเปลี่ยน Numeric Value เป็น 777 ดังภาพ

การการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ก็จะมีการรายงาน ดังต่อไปนี้

การแสดง สถานะการ upload/download file โดยการเลือก Transfer Manager

สามารถเลือกดู History ได้ว่า ก่อนหน้าได้มีการ upload อะไรไปบ้างบทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

บทความอื่นๆ ของหมวดหมู่นี้

Powered by WHMCompleteSolution

Select Language: