Hotline: 092-215-5415, 092-215-5416 e-Mail: admin@sabainetwork.com
เช่าพื้นที่ขายของ checkdomain เช็ค domain name คือ เช่าพื้นที่เว็บฟรี hosting คือ

We support our clients 24/7/365

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

เช่าเว็บโฮสติ้ง ฟรีจดโดเมน ทำเว็บ วิทยุออนไลน์ > คู่มือใช้งานต่างๆ > ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Domain Name System (DNS) > DNS (ดีเอ็นเอส) และ Nameserver ( NS เนมเซิร์ฟเวอร์) ทำงานอย่างไร


DNS (ดีเอ็นเอส) และ Nameserver ( NS เนมเซิร์ฟเวอร์) ทำงานอย่างไร
ชื่อทางอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ในการอ้างอิงตำแหน่งถึงกัน เช่น ใช้เป็นอีเมล์ แอดเดรส ใช้เป็นชื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือชื่อเครื่อง เพื่อประกอบกิจการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต เช่น www.ku.ac.th, nontri.ku.ac.th, pirun.ku.ac.th เป็นต้น

ชื่อจึงประกอบด้วยหลักการที่เป็นระบบ จัดกลุ่มให้เข้าใจหรือเรียกง่าย เราเรียกกลุ่มว่า โดเมน เช่น ในประเทศไทยเป็นโดเมน .th และถ้าเป็นกลุ่มธุรกิจก็เรียกว่า .co.th กลุ่มศึกษาก็เรียกชื่อเป็น .ac.th ดังนั้นการตั้งชื่อจึงให้อยู่ในกลุ่ม เช่น ku.ac.th อยู่ในกลุ่มศึกษา ku เป็นชื่อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อให้ชื่อเป็นที่อ้างอิงได้ ชื่อจึงไม่ซ้ำกัน โดเมนของระบบจึงต้องได้รับการจดทะเบียน แต่เดิม internic เป็นหน่วยงานกลางที่ดูแลชื่อและรับจดทะเบียน แต่ต่อมามีภาระกิจมากจึงกระจายออกไปให้เอเซียแปซิฟิกดูแลส่วนพื้นที่เอเซียแปซิฟิก ก็ใช้หน่วยงาน apnic และในที่สุดก็กระจายไปยังประเทศต่าง ๆ สำหรับประเทศไทยผู้ดูแลการจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .th ทั้งหมด คือ thnic สามารถดูรายละเอียดได้จาก www.thnic.net

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อมีโดเมนของตนเองแล้ว ภายใต้โดเมนนั้น ๆ ผู้เป็นเจ้าของโดเมนสามารถบริหารจัดการและจดทะเบียนชื่อของตนเองได้ เช่น ภายใต้ ku.ac.th ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ดูแลและบริหาร ตลอดจนรับจดทะเบียนชื่อภายใต้โดเมนนี้ การจัดการชื่อบนอินเทอร์เน็ตจึงเป็นระบบ และสามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพได้

ชื่อจะได้รับการจดทะเบียน และดูแลภายใต้เครื่องที่ทำหน้าที่จัดการที่เรียกว่า เนมเซิร์ฟเวอร์ ระบบเนมเซิร์ฟเวอร์จึงเป็นระบบที่สำคัญ และจะช่วยให้หน่วยงานดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพได้ เนมเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีชื่อว่า ns.ku.ac.th และมีตัวสำรองอยู่ที่ ns2.ku.ac.th และ nontri.ku.ac.th ด้วย เนมเซิร์ฟเวอร์เป็นเครื่องหลักที่ทำหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ ผู้ใช้จะต้องติดตั้งเครื่องของตนเอง และบอกให้รู้ว่าใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ที่ใด ผู้ใช้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ใช้งานภายใต้ IP 158.108 ของมหาวิทยาลัย จะต้องเซตพีซีของตนให้ใช้เนมเซิร์ฟเวอร์เป็น ns.ku.ac.th หรือ IP 158.108.2.67ทุกครั้งที่ใช้งาน เช่น การใช้บราวเซอร์ เรียกดูเว็บเพ็จต่าง ๆ เราอ้างอิงด้วยชื่อ เช่น www.cnn.com www.ku.ac.th การอ้างอิงทุกครั้งจะต้องมีการมาสอบถามที่เนมเซิร์ฟเวอร์ เนมเซิร์ฟเวอร์จะทำหน้าที่เปลี่ยนชื่อที่ผู้ใช้เรียกให้เป็นหมายเลข IP จากนั้นจึงใช้หมายเลข IP ติดต่ออีกครั้ง

ดังนั้น ถ้าหากการสอบถามได้รับการตอบไว การทำงานส่วนนี้ก็จะเร็วขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ การบริหารเนมเซิร์ฟเวอร์จึงต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในกรณีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้ระบบเนมเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ ทำให้บริการอย่างรวดเร็ว และเน้นให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้ทำงานหลักนี้อย่างเดียว จึงทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และไม่มีปัญหาในเรื่องช่องสื่อสาร เนมเซิร์ฟเวอร์จะทำหน้าที่ในการให้บริการ โดยหากถามด้วยชื่อ ก็จะตอบหมายเลข IP และหากถามหมายเลข IP ก็จะตอบด้วยชื่อ ระบบเนมเซิร์ฟเวอร์จะทำการติดต่อกับเนมเซิร์ฟเวอร์ด้วยกันเอง และมีการจัดวางระบบเพื่อสอบถามข้อมูลระหว่างกัน ซอฟต์แวร์ที่อยู่ในเนมเซิร์ฟเวอร์ และเชื่อมโยงกับดาต้าเบสอื่นเป็นชั้น ๆ เรียกว่า ดีเอนเอส (DNS)การจดทะเบียนชื่อโดเมนก็ดี การจดทะเบียนชื่อก็ดี จะต้องทำอย่างถูกหลักการ การจดทะเบียนโดเมนได้ ผู้จดทะเบียนจะต้องเป็นเจ้าของหมายเลข IP และมีสิทธิเท่านั้น ทำนองเดียวกันการจดทะเบียนชื่อจะต้องใช้ IP เช่น IP หมายเลข 158.108.2.71 จดทะเบียนใน ns.ku.ac.th ให้เป็นชื่อ nontri.ku.ac.th ดังนั้น ไอพี หมายเลขในกลุ่ม 158.108 จะต้องจดทะเบียนชื่อภายใต้โดเมน ku.ac.th เท่านั้น ผู้ที่นำเอาหมายเลข IP 158.108 ไปจดทะเบียนภายใต้ชื่ออื่นจึงกระทำอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ควรทำ และไม่มีสิทธิในการทำ เพราะจะทำให้การทำงานของ DNS ในระบบสับสนได้

ที่มา: http://www.ku.ac.th/magazine_online/dns.htmlบทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

บทความอื่นๆ ของหมวดหมู่นี้
ประเภท DNS Record (คนดู: 24393)

Powered by WHMCompleteSolution

Select Language: