เรื่องยากของคุณ สบายเน็ตเวิร์คจะทำให้เป็นเรื่องง่ายๆ เลือกใช้บริการเรา

สบายเน็ตเวิร์คก่อตั้งขึ้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2550 ในชื่อเดิมคือบีเคเคโฮสทีม (bkkhostteam.com) ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสบายเน็ตเวิร์คเมื่อ 7 มิถุนายน 2553 โดยมุ่งดำเนินงานด้านติดตั้งและรับวางระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งวินโดร์ (Windows Server) และลีนุกส์ (Linux Server) ติดตั้งทีวีดาวเทียม รับออกแบบเว็บไซต์ โรงเรียน อบต. บริษัทฯ ห้างร้านต่างๆ บริการให้คำปรึกษาด้านระบบไอทีครบวงจร และยังให้บริการให้เช่าเว็บโฮสติ้ง เช่าสถานีวิทยุออนไลน์ รับจดทะเบียนโดเมนเนม ซึ่งจดตรงกับผู้ให้บริการต่างประเทศคือ ResellerClub และในประเทศไทยคือ THNIC (THNIC Authorized Reseller) ดังนั้นคุณจึงสามารถมั่นใจในความปลอดภัยของโดเมนเนมคุณ ที่จดทะเบียนกับเราได้

การสร้างหรือเพิ่มบัญชีอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ทีละบัญชี

AddUser3-11-2556-18-13-51

เมื่อท่านล๊อกอินเข้าระบบ จัดการอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ ได้สำเร็จ วิธีการต่อไปคือการ สร้างบัญชีอีเมล์ หรือ เพิ่มบัญชีอีเมล์ เข้าระบบ โดยสามารถทำได้สองวิธีคือวิธีการ เพิ่มบัญชีอีเมล์ ทีละหนึ่งบัญชี กับการ เพิ่มบัญชีอีเมล์ แบบหลายๆ บัญชีพร้อมกัน แต่สำหรับบทความนี้เราจะพูดถึงเรื่องการสร้าง บัญชีอีเมล์ แบบทีละหนึ่งบัญชีครับ มาเริ่มกันเลย

การเข้าระบบจัดการบัญชีอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ (Email Control Panel)

e-mail-server-image001

1.ทำการล๊อกอินเข้าระบบ จัดการบัญชีอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ ด้วยบัญชีและรหัสผ่านที่ระบบจัดส่งให้ ซึ่งอยู่ในอีเมล์คุณ โดยเข้าจัดการได้ที่ http://m.subresellerclub.com/customer/ หากท่านลืมรหัสผ่านสามารถขอรหัสใหม่ได้โดยคลิกไปที่ Forgot your password? ให้ท่านใส่บัญชีอีเมล์ที่ใช้สำหรับล๊อกอินเข้าระบบ จากนั้นไปตรวจสอบเมล์เพื่อคลิกลิงค์ยืนยันแล้วทำการกำหนดรหัสใหม่ ความยาวตั้งแต่ 8 ตัวขึ้นไปผสมกับตัวเข และอักษรพิเศษได้

สารบัญหน้าหลัก คู่มือการใช้งานระบบจัดการ อีเมล์เซิร์ฟเวอร์

e-mail-server-image003

สามารถขอรหัสใหม่ได้โดยคลิกไปที่ Forgot your password? ให้ท่านใส่บัญชีอีเมล์ที่ใช้สำหรับล๊อกอินเข้าระบบ จากนั้นไปตรวจสอบเมล์เพื่อคลิกลิงค์ยืนยันแล้วทำการกำหนดรหัสใหม่ ความยาวตั้งแต่ 8 ตัวขึ้นไปผสมกับตัวเข และอักษรพิเศษได้

Domain Name Server (DNS) คืออะไร

DirectAdmin001Domain Name Server (DNS) คือสิ่งที่นำมาอ้างถึงหมายเลขเครื่อง หรือ หมายเลข IP Address เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ DNS จะทำหน้าที่คล้ายกับสมุดโทรศัพท์ คือ เมื่อมีคนต้องการจะโทรศัพท์หาใคร คน ๆ นั้นก็จะต้องเปิดสมุดโทรศัพท์เพื่อค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของคนที่ต้องการจะ ติดต่อคอมพิวเตอร์ก็เช่นกัน เมื่อต้องการจะสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เครื่องนั้นก็จะทำการสอบถามหมายเลข IP ของเครื่องที่ต้องการจะสื่อสาร กับ DNS server ซึ่งจะทำการค้นหาหมายเลขดังกล่าว ในฐานข้อมูลแล้วแจ้งให้ Host ดังกล่าวทราบ