การสร้างหรือเพิ่มบัญชีอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ทีละบัญชี

AddUser3-11-2556-18-13-51

เมื่อท่านล๊อกอินเข้าระบบ จัดการอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ ได้สำเร็จ วิธีการต่อไปคือการ สร้างบัญชีอีเมล์ หรือ เพิ่มบัญชีอีเมล์ เข้าระบบ โดยสามารถทำได้สองวิธีคือวิธีการ เพิ่มบัญชีอีเมล์ ทีละหนึ่งบัญชี กับการ เพิ่มบัญชีอีเมล์ แบบหลายๆ บัญชีพร้อมกัน แต่สำหรับบทความนี้เราจะพูดถึงเรื่องการสร้าง บัญชีอีเมล์ แบบทีละหนึ่งบัญชีครับ มาเริ่มกันเลย

การ เพิ่มบัญชีอีเมล์ เข้าระบบจัดการ อีเมล์เซิร์ฟเวอร์ แบบที่ละหนึ่งบัญชีสามารถทำได้ดัล้ว ให้ท่านคลิกที่ Add User (ในภาพหมายเลข 1)
 

จากนั้นให้ใส่ข้อมูลดังนี้
Name: คือชื่อผู้ใช้ บัญชีอีเมล์ ช่องถัดไปทางขวาคือใส่นามสกุล
Desied Email Address: คือชื่อ บัญชีอีเมล์ @โดเมนของท่าน ที่ต้องการสร้าง ในตัวอย่างผมตั้ง บัญชีอีเมล์ แรกเป็น admin@amazing.in.th
Alternate Email Address: คือ บัญชีอีเมล์ ที่จะใช้รับรหัสผ่านของบัญชีที่กำลังสร้างในข้อ
Desied Email Address แนะนำหากท่านกำลังสร้าง บัญชีอีเมล์ เป็นบัญชีแรก ใหท่านระบุบัญชีในช่องนี้เป็น บัญชีอีเมล์ อื่นๆ เช่นบัญชี @gmail.com , @hotmail.com หรือ @yahoo.com ที่ไม่ใช่ @โดเมนของท่าน แต่ถ้าท่าน สร้างบัญชีอีเมล์ เป็นลำดับถัดไปให้ท่านใส่ช่องนี้เป็น บัญชีอีเมล์ แรกที่ได้สร้างไว้แล้ว
Country of User: คือเลือกเประเทศในตัวอย่างผมเลือกเป็นประเทศไทย (Thailand)

Language of User: คือเลือกภาษาการใช้งานของโปรแกรมรับ-ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ ในตัวอย่างผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษ (English) ไม่มีภาษาไทยนะครับ
จากนั้นคลิก Add User

 
ระบบทำการสรุปข้อมูล บัญชีอีเมล์ ที่สร้างเมื่อครู่ อธิบายได้ดังนี้
หมายเลข 2
คือแจ้งชื่อ บัญชีอีเมล์ และรหัสผ่าน
หมายเลข 3 คือค่าที่จะทำไปใช้ในการตั้งค่าของโปรแกรมรับ-ส่งเมล์ไคลเอนต์ เช่น Windows Live, Outlook, Thunderbird และอื่นๆ
หมายเลข 4 คือ URL เว็บเมล์ไว้สำหรับใช้รับ-ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ

หมายเลข 5 คือ แจ้ง บัญชีอีเมล์ ที่ระบบส่งรหัสผ่านของบัญชีที่สร้างในตัวอย่างบัญชีที่สร้างคือ admin@amazing.in.th ระบบได้ส่งรหัสผ่านไปบัญชีอื่นคือ admin@sabainetwork.com
หมายเลข 6 คือ Add another User เป็นการสร้างบัญชีถัดไป
หมายเลข 7 คือ Go to User Details เป็นการคลิกเพื่อดูรายละเอียดของบัญชี

 
หากท่านคลิกหมายเลข 7 ท่านจะพบดังภาพนี้อธิบายเพิ่มได้ดังนี้
หมายเลข 8 คือ Add เป็นการสร้างหรือเพิ่ม บัญชีอีเมล์ ถัดไป
หมายเลข 9 คือ Edit เป็นการแก้ไขข้อมูลต่างๆของบัญชีนั้น
หมายเลข 10 คือ ส่วนของการลบบัญชี (Delete) การระงับใช้งานบัญชี (Suspend) และการยกเลิกกการระงับการใช้งาน (Unsuspend)
โดเมนปุ่มเหล่านี้จะสั่งการได้เมื่อท่านคลิกที่ช่องด้านหน้า บัญชีอีเมล์ นั้น
 
กลับไปตรวจสอบที่ บัญชีอีเมล์ admin@sabainetwork.com เพื่อดูว่าระบบส่งรายละเอียดของ บัญชีอีเมล์ ที่ได้สร้างเสร็จไปให้เราหรือไม่ หากตรวจสอบว่าไม่พบอาจจะต้องรอสักพัก หากได้รับแล้วจะมีรายละเอียดดังภาพนี้
 
เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างหรือ เพิ่มบัญชีอีเมล์ แบบทีละบัญชีครับ

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Comments

comments