Category Archives: อีเมล์เซิร์ฟเวอร์

การสร้างหรือเพิ่มบัญชีอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ทีละบัญชี

AddUser3-11-2556-18-13-51

เมื่อท่านล๊อกอินเข้าระบบ จัดการอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ ได้สำเร็จ วิธีการต่อไปคือการ สร้างบัญชีอีเมล์ หรือ เพิ่มบัญชีอีเมล์ เข้าระบบ โดยสามารถทำได้สองวิธีคือวิธีการ เพิ่มบัญชีอีเมล์ ทีละหนึ่งบัญชี กับการ เพิ่มบัญชีอีเมล์ แบบหลายๆ บัญชีพร้อมกัน แต่สำหรับบทความนี้เราจะพูดถึงเรื่องการสร้าง บัญชีอีเมล์ แบบทีละหนึ่งบัญชีครับ มาเริ่มกันเลย

การเข้าระบบจัดการบัญชีอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ (Email Control Panel)

e-mail-server-image001

1.ทำการล๊อกอินเข้าระบบ จัดการบัญชีอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ ด้วยบัญชีและรหัสผ่านที่ระบบจัดส่งให้ ซึ่งอยู่ในอีเมล์คุณ โดยเข้าจัดการได้ที่ http://m.subresellerclub.com/customer/ หากท่านลืมรหัสผ่านสามารถขอรหัสใหม่ได้โดยคลิกไปที่ Forgot your password? ให้ท่านใส่บัญชีอีเมล์ที่ใช้สำหรับล๊อกอินเข้าระบบ จากนั้นไปตรวจสอบเมล์เพื่อคลิกลิงค์ยืนยันแล้วทำการกำหนดรหัสใหม่ ความยาวตั้งแต่ 8 ตัวขึ้นไปผสมกับตัวเข และอักษรพิเศษได้

สารบัญหน้าหลัก คู่มือการใช้งานระบบจัดการ อีเมล์เซิร์ฟเวอร์

e-mail-server-image003

สามารถขอรหัสใหม่ได้โดยคลิกไปที่ Forgot your password? ให้ท่านใส่บัญชีอีเมล์ที่ใช้สำหรับล๊อกอินเข้าระบบ จากนั้นไปตรวจสอบเมล์เพื่อคลิกลิงค์ยืนยันแล้วทำการกำหนดรหัสใหม่ ความยาวตั้งแต่ 8 ตัวขึ้นไปผสมกับตัวเข และอักษรพิเศษได้

สวัสดีชาวโลก – -’

banner

ยินดีต้อนรับสู่เวิร์ดเพรส นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการสร้างบล็อกของคุณ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเวิร์ดเพรส คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่เว็บบอร์ดเวิร์ดเพรส หรือคู่มือเวิร์ดเพรส