Category Archives: Domain Name

Domain Name Server (DNS) คืออะไร

DirectAdmin001Domain Name Server (DNS) คือสิ่งที่นำมาอ้างถึงหมายเลขเครื่อง หรือ หมายเลข IP Address เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ DNS จะทำหน้าที่คล้ายกับสมุดโทรศัพท์ คือ เมื่อมีคนต้องการจะโทรศัพท์หาใคร คน ๆ นั้นก็จะต้องเปิดสมุดโทรศัพท์เพื่อค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของคนที่ต้องการจะ ติดต่อคอมพิวเตอร์ก็เช่นกัน เมื่อต้องการจะสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เครื่องนั้นก็จะทำการสอบถามหมายเลข IP ของเครื่องที่ต้องการจะสื่อสาร กับ DNS server ซึ่งจะทำการค้นหาหมายเลขดังกล่าว ในฐานข้อมูลแล้วแจ้งให้ Host ดังกล่าวทราบ

โดเมนเนม คืออะไร

Domain_Forwardingอ้อ..ลืมบอกไป ที่พ่อไปเรียนน่ะเป็นของกศน.(การศึกษานอกโรงเรียน) ค่าเรียนแค่ 150.- บาท เรียนกี่ชม. พ่อจำไม่ได้แล้ว พอเรียนจบ ก็บอกอาจารย์ว่า เมื่อไหร่มีคอร์สแบบนี้อีกจะขอสมัครเรียนอีกรอบ อาจารย์ว่าไงรู้ไม๊ ผมไม่รับสอนแล้วครับ เพราะถ้ารับพ่อเข้าไปอีกครั้ง ผมก็ได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์ไม่เอาไหน สอนยังไงลูกศิษย์ต้องกลับไปเรียนใหม่