จดโดเมน


จดทะเบียน โดเมนเนม (Domain Name)

หลักการตั้ง ชื่อโดเมนเนม ( Domain คือ ) เพื่อใช้สำหรับ ทำเว็บ ทำwww มีหลักการตั้ง ประกอบด้วยตัวอักษรและเครื่องหมาย – (ขีดกลาง) ได้ แต่ห้ามมีช่องว่าง ห้ามใช้อักขระพิเศษ ไม่ควรตั้งชื่อที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับเครื่องหมายการค้าที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว เพราะมีโอกาสถูกฟ้องร้องเรียกชื่อ โดเมนเนม คือ ( Domain คือ ) คืนได้จากเจ้าของเครื่องหมายการค้า/บริการที่จดทะเบียนไว้ได้ ชื่อ โดเมนเนม คือ ( Domain คือ ) ควรสอดคล้องกับเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ ภายในเว็บไซต์


Generic top level domains (gTLD)

คือชื่อ โดเมน ( Domain คือ ) ระดับบนสุดแบบทั่วไป

โดเมน
ความหมาย
จดใหม่ (บาท:ปี)
ต่ออายุ (บาท:ปี)
ย้ายโดเมน (บาท:ปี)
จดขั้นต่ำ (ปี)
.com Commercial สำหรับ โดเมน ( Domain คือ ) ธุรกิจ หรือทำการค้า หรือสำหรับ โดเมน ทั่วไปที่ต้องการให้ผู้อื่นจดจำได้ง่าย
290
350
350
1
.net Networks สำหรับ โดเมน ( Domain คือ ) ประเำภทนี้ ย่อมาจาก network ซึ่งหมายถึงเครือข่าย กลุ่ม หรือตัวแทนของสมาคม แต่เนื่องจาก domain .com ไม่ค่อยมีเหลือแล้ว ปัจจุบันผู้ใช้ก็นำนามสกุลนี้มาใช้สำหรับธุรกิจ องค์กร ด้วยเช่นกัน
290
350
350
1
.biz Business Organizations โดเมน ( Domain คือ ) .biz เป็นอีกนามสกุลของ โดเมน ( Domain คือ ) ที่เปิดใช้เป็นชุดถัดมา โดยมุ่งเน้นสำหรับ เว็บไซต์ ที่ประกอบกิจการเพื่อธุรกิจ โดย .biz ย่อมาจาก business นั่นเอง
290
350
350
1
.org Organizations โดเมน ( Domain คือ ) นามสกุล .org นี้ ถูกแบ่งเอาไว้สำหรับ องค์กร (organization) จะเป็นเพื่อการกุศล หรือไม่นั้น ไม่ได้จำกัดขนาดนั้น domain .org นี้ เป็นหนึ่งในนามสกุล domain ที่ถูกจัดไว้ชุดแรก ๆ
290
350
350
1
.info Information โดเมน ( Domain คือ ) .info เป็นนามสกุลของ โดเมน ( Domain คือ ) ที่ออกมาในชุดที่สอง โดยมุ่งเน้นที่จะให้ เว็บไซต์ สำหรับทำเป็นเว็บเพื่อการให้ข้อมูลข่าวสาร โดย .info ย่อมาจาก information นั่นเอง
290
350
350
1
.tel Publishing of contact data
4300
4300
4300
1
.asia Restricted to the Pan-Asia and Asia Pacific community
600
600
600
1
.mobi Mobile devices
450
450
450
1
.name Personal
290
350
350
1
.pro Credentialed professionals and related entities
-
-
-
-
.tv for Tuvalu
1300
1300
1300
1

 


Country code top level domains (ccTLD)

คือชื่อ โดเมน ( Domain คือ ) ประจำสัญชาติ เป็น โดเมน ( Domain คือ ) ระดับบนสุด (ระดับเดียวกันกับ .com .net) แต่ใช้ตัวอักษรเพียง 2 ตัวเป็นชื่อ โดเมน ( Domain คือ ) ซึ่งตัวอักษรสองตัวนั้นเป็นตัวย่อรหัสประเทศ

โดเมน
ความหมาย
จดใหม่ (บาท:ปี)
ต่ออายุ (บาท:ปี)
ย้ายโดเมน (บาท:ปี)
จดขั้นต่ำ (ปี)
.cc for Cocos (Keeling) Islands เป็น โดเมน ( Domain คือ ) ที่คาดว่าน่าจะมีความนิยมทัดเทียมกับ .com ในเวลาอันใกล้นี้เนื่องจาก .com แทบจะไม่มีชื่อดีๆ เหลืออยู่แล้ว การนำไปใช้งานสามารถนำไปใช้กับเว็บไซต์ธุรกิจโดยทั่วไปได้
900
900
900
1
.ws for Samoa เป็นชนิดของชื่อเว็บไซต์หนึ่งที่พยายามสร้างขึ้นมาเพื่อแข่งขันกับ .cc การนำไปใช้งานสามารถนำไปใช้ได้กับทุประเภทเว็บไซต์
350
350
350
1
.bz for Belize
900
900
900
1
.eu for European Union
450
450
450
1
.in for India
750
750
750
1
.us for United States
350
350
350
1
.me for Montenegro
1100
1100
1100
1

 


Country code top level domains (ccTLD) Domain Name .th

คือชื่อ โดเมน ( Domain คือ ) ประจำสัญชาติ เป็น โดเมน ( Domain คือ ) ระดับบนสุด (ระดับเดียวกันกับ .com .net) แต่ใช้ตัวอักษรเพียง 2 ตัวเป็นชื่อ โดเมน ( Domain คือ ) ซึ่งตัวอักษรสองตัวนั้นเป็นตัวย่อรหัสประเทศ Domain Name นามสกุลไทย เช่น .co.th, .in.th, .or.th, .go.th, .mi.th เป็นนามสกุล โดเมน ( Domain คือ ) ที่ถูกแบ่งไว้สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ กล่าวคือ คุณจะต้องเป็นคนไทย หรือทำธุรกิจในประเทศไทย จึงจะมีสิทธิ์ จดโดเมนเนม ( Domain คือ ) นามสกุลเหล่านี้ได้ ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ เหล่านี้ จึงถือเป็นโอกาสดีที่คุณจะมียังอาจจะมีโอกาสได้ชื่อ โดเมน ( Domain คือ ) สวย ๆ ไว้ครอบครอง ดังนั้น จะช้าอยู่ใย จดโดเมน ( Domain คือ ) นามสกุลไทย ๆ ของคุณได้แล้ววันนี้้

โดเมน
ความหมาย
จดใหม่ (บาท:ปี)
ต่ออายุ (บาท:ปี)
ย้ายโดเมน (บาท:ปี)
จดขั้นต่ำ (ปี)
.co.th สำหรับ โดเมน ( Domain คือ ) ธุรกิจ หรือทำการค้า โดยที่ผู้ที่ทำการ ขอจดโดเมนจะต้องเป็นองค์กร นิติบุคคล ที่มีชื่อภาษาอังกฤษเหมือน หรือใกล้เคียงกับชื่อ domain ที่ขอจด
850
850
850
1
.in.th สำหรับ โดเมน ( Domain คือ ) ที่เป็น domain ส่วนตัว หรือเป็นเว็บไซต์ทั่ว ๆ ไปที่ใคร ๆ ก็สามารถจดได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กร หรือร้านค้า
450
450
450
1-10
.or.th โดเมน นามสกุล .or.th นี้ ถูกแบ่งเอาไว้สำหรับ องค์กร (organization) จะเป็นเพื่อการกุศล หรือไม่นั้น ไม่ได้จำกัดขนาดนั้น domain .or.th นี้จำเป็นต้องมีเอกสารรับรองการเป็นองค์กร
850
850
850
1
.go.th โดเมน .go.th เป็นนามสกุลของ โดเมน ( Domain คือ ) ที่เป็นองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาล การจะจดโดเมนประเภทนี้ จำเป็นต้องมีเอกสารรับรองจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน
850
850
850
1
::การจดโดเมน .th จะต้องใช้เอกสารใบทะเบียนการค้า (ทค.0401) ใบภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภพ.20) ใบจัดตั้งองค์กรหรือบริษัท ใบจัดตั้งโรงเรียน ใบจัดตั้งมูลนิธิ ใบจัดตั้งพรรคการเมือง ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อยืนยัน ส่วนการจดโดเมนเนมที่ลงท้ายด้วย .in.th นั้น อาจจะขอให้ Fax บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานโดยการ Scan ไฟล์แล้วส่งเมล์แจ้งไปยัง admin@sabainetwork.com ::

 

Comments

comments